Integrovaný riadiaci systém IMS

Systém hlásenia prvej hodnoty pre riadenia horákov.

 • Moderné podniky si nemôžu dovoliť dlhé výpad­ky výroby, pretože "čas sú peniaze". Často môže kompletne znemožniť výrobu výpadok kotlového zariadenia alebo horáka podmienený vonkajšími vplyvmi, napr. nedostatkom vody alebo horľavín.
 • Na efektívne odstránenie týchto drahých prestojov a s tým spojenej nevyhnutnosti rýchlej analýzy chyby priamo na mieste (hlásenie prvej chyby) vznikol tento flexibilný systém. Vďaka svojej otvorenej mikroprocesorovej architektúre môže byť uspôsobený na špecifické úlohy ako flexibilne programovateľný systém.
 • Dlhoročná skúsenosť v oblasti vývoja spaľo­vacích automatov a prístrojov pre riadenia horákov podmienila vývoj systému hlásenia prvej hodnoty IMS.Systém hlásenia prvej hodnoty IMS vám vaše zariadenie sprehľadní LCD displej s osvetleným pozadím a výbornou čitateľnosťou znakov infor­muje o prevádzkovom stave. Prevádzkové hlásenia (Vetranie, Zapaľovanie, Horák spaľuje...), poruchové hlásenia (Nedostatok vody, Porucha plameňa ...) a predvoľba horľaviny (olej, plyn ...) sa zobrazujú podľa potreby.
 • Samozrejme je možné registrovať protokol hlásení pomocou pripojeného PC, tlačiarne ale­bo modemu bez dodatočného software. Uží­vateľ zariadenia získava takto dobrý prehľad o potrebnej údržbe na zariadení.

 • Charakteristika funkcií IMS

 • 32 voľne konfigurovateľných vstupov 230VAC pre hlásenie prvej hodnoty, poruchy a prevádzkové hlásenia ako aj pre predvoľby typu prevádzky
 • 6 reléových výstupov pre funkcie spína­nia, tlačidiel a pre zvláštne funkcie (napr. skupinový výstup porúch)
 • všetky texty hlásení sú voľne kon-figurovateľné
 • každému textu hlásenia môžu byť pri­radené texty upozornení (Čo treba robiť?) a označenia meraného miesta (KKS norma)
 • voľne konfigurovateľné zobrazenie času pre každé hlásenie (aktuálny čas, čas udalosti, funkcia časovača, bez času)
 • výstup hlásení sa môže uskutočniť (para­lelne so zobrazením textových hlásení aj na PC, tlačiarni alebo cez modem
 • ukladanie posledných 250 hlásení do pamäte
 • voľne konfigurovateľné aktivovanie LED "blikanie", "svieti" alebo "nesvieti"
 • obslužné a diagnostické funkcie voliteľné cez pohodlné programové menu
 • vstupy je možné zvoliť typu spínací, rozpí-nací kontakt
 • hlásenia prvej hodnoty sú potvrdzované cez ovládací panel alebo prípadne cez vstupy - aj automaticky
 • diaľkový prenos dát je možný cez modem

 • Technické údaje IMS

 • Mikroprocesor: MC68HC11
  Kapacita pamäte: 32 KB EPROM / EEPROM, 8 KB RAM
  Vstupy/výstupy: 32 binárnych vstupov 24 VDC, 6 tranzistorov-výstupov (otvorený kolektor)
  Napájacie napätie: 10,5-12 VDC/300 mA
  Sériové rozhranie: RS232 - 9600 bps, aktivovanie tlačiarne, PC alebo modemu
  Rozmery: predná časť: 216 x 144 x 69 (š x v x h v mm), rozmer výrezu skrine: 210 x 138 (š x v v mm)
  Hmotnosť: 0,90 kg
  Teplota prostredia: 0 - 50 °C
  Spôsob istenia: IP 54 z prednej strany
  Zobrazovanie: LCD displej s osvetleným pozadím veľkosti 2x16 znakov výška znaku: 9,66 mm
 •  
 • Technické údaje vstupných / výstupných prvkov OPTOEA-16 a OPTOEA-32

 • Registrácia: TUV Bayern, TU-kontrolná značka 12/96 0173
  Napájacie napätie: 24 VDC / max. 400 mA
  Vstupy: 16/32 vstupy 230 VAC
  Výstupy: 3 / 6 reléové výstupy: 250 VAC / 8A zaťažiteľnosť kontaktu
  Rozmery: 220 x 150 x 75 (š x v x h v mm)
  Hmotnosť: 0,47 kg / 0,7 kg
  Teplota prostredia: 0 - 50 °C
  Spôsob istenia: IP20