Horák s nízkym obsahom NOx na spaľovanie rastlinných a živočíšnych tukov

 • Spaľovanie živočíšnych tukov a múčky sa stalo aktuálnou témou z dôvodu zákazu skrmovania živočíšnej múčky, platného v rámci EU. Kvôli dodržaniu epidemiologického zákona sa iba v Spolkovej republike Nemecko musí ročne odstrániť cca 2,5 mil. ton jatočných odpadov a zvieracích zdochlín.
 • Firma SAACKE skúmala hospodárske spaľo­vanie živočíšnych tukov od začiatku deväťde­siatych rokov, v roku 1993 v Bielefelde uvied­la do prevádzky spaľovanie živočíšnych tukov na plamencovom kotli.
 • Potom firma SAACKE zhotovila 26 zariadení, prevažne v európskej oblasti, na spaľovanie živočíšnych tukov v tekutej forme. Skúsenosti z uskutočnených spaľovaní dôsledne prerástli do ďalšieho rozvíjania techniky. Ukázalo sa, že bola potrebná obzvlášť dobrá kvalita rozprašovania, ako aj prispôsobenie zapaľovacích zariadení, armatúr, predhrievania a čerpadiel. Poznatky ďalej ukázali, že otočný rozprašovač má dobré prevádzkové vlastnosti, kým použitie horáka s tlakovým rozprašovačom prináša rôzne pre­vádzkové problémy.
 • Ďalším cieľom pri spaľovaní živočíšnych tukov bo­lo zachovať emisie pri použití ľahkého oleja, a tým vypracovať ekologické a zároveň hospodárne riešenie.
 • Tukový horák SAACKE je určený na spaľovanie rastlinných a živočíšnych tukov v tekutej forme. Horák pozostáva z jedného modifikovaného horáka s otočným rozprašovačom typu SKV.
 • Duoblokový horák ako viacpalivový horák môže alternatívne spaľovať živočíšne tuky, pokrmové tuky, rastlinné tuky, ľahký olej a zemný plyn. Dokonca je možná aj zmiešaná prevádzka dvoch palív a bola už viackrát realizovaná. Predpokladom pre bezpečné spaľovanie živočíšnych alebo rastlinných tukov, ktoré zároveň neohrozuje životné prostredie, sú nasledujúce vlastnosti horľavín:
 • zaťaženie spaľovacieho priestoru podob­ne ako u vykurovacieho oleja EL
 • vykurovacia hodnota (živočíšny tuk) cca 36 MJ/kg
 • výkyvy vykurovacej hodnoty ≤ ±10%
 • viskozita ≤ 40 mm2/s
 • podiel pevných látok < 0,1 objemu - %
 • veľkosť častíc ≤ 250 μm
 • podiel vody ≤ 0,1 objemu-%
 • popolček ≤ 0,03 objemu-%
 • kyslík v tuku ≤ 500 mg/kg
 • Upozornenie: Hodnoty kyslíka vyplývajú z podielu kostnej múčky a bielkovín v tuku a sú redukované napr. filtráciou. Podiel usadenín musí byť podľa právnych predpisov EU od januára 2001 < 0,15 % hmotnosti.

REFERENČNÝ ZOZNAM PRE HORÁKY SAACKE SPAĽOVANIE ŽIVOČÍŠNYCH TUKOV

ZákazníkUžívateľ (zariadenie)Typ horákaVýkon horáka MWPalivoRok zhotovenia
SPRACOVANIE KOŽENÝCH TOVAROVSEVERNÉ NEMECKOSKV 808živočíšny tuk vykurov. olej EL1992
TMF EXTRAKTIONSBAZENHEID/ ŠVAJČIARSKOSKVGR 808,6živočíšny tuk zemný plyn1999
FUCHSROTENBURGSKVG 10010živočíšny tuk zemný plyn2000
BERNDTOBERDINGSKVR 807.2vykurovací olej živočíšny tuk vykurov. olej EL2000
VTFMERINGVTF MERINGSKVR 10010vykurov. olej EL živočíšny tuk2001
FABRIKA NA VÝROBU MASOVEJ MÚČKY JAGELJAGELSKVG 1009,2živočíšny tuk zemný plyn2001
SARIASARIA MARLSKVGR 40 SKVGR 804 8živočíšny tuk vykurov. olej EL zemný plyn2001
A&L ČERSTVÁ MÄSOVÁ MÚČKADIEPHOLZSKVG 808živočíšny tuk vykurov. olej EL zemný plyn2001
OFK KAMPEKAMPESKVGR 10010živočíšny tuk zemný plyn2001
William Forrest & SonMotherwell(pri Glasgowe) / G BDDCC S32013živočíšny tukrekonštrukcia 1999
United PlantationMalajziaSKV 11011.2živočíšny tuk1999