Referencie a oprávnenia

 • Považský cukrovar

 • Inštalácia bioplynových vsuviek do jestvujúcich horákov
  Dodávka a montáž rozvodov bioplynuSpustenie a uvedenie do prevádzky
 •  
 • Chemes,a.s.Humenné

 • Rekonštrukcia kotla K5 – 90t/hod
  Demontáž rotačných horákov SAACKE SKVG 200
  Dodávka a montáž nízkoemisných horákov s parným rozprašovaním SAACKE DDZG 12
  Dodávka a montáž  riadiaceho systému kotla Honeyvell 
 •  
 • Continental Matador Rubber,s.r.o.

 • Revitalizácia energetického centra kotle K6,K7 a neutralizačná stanica
  Úprava tlakového celku kotla K6
  Modernizácia jestvujúcich horákov z kotla K8  SAACKE DDZG10 – pomerová elektronická regulácia spaľovania
  Modernizácia jestvujúcich horákov z kotla K7  SAACKE DDZG10 – pomerová elektronická regulácia spaľovania
  Dodávka a montáž elektroinštalácie , systému SKR a MaRDodávka a montáž riadiaceho systému kotlov vrátane vizualizácie Simatic
  Dodávka a montáž novej neutralizačnej stanice 3 x 70m3 vrátane riadenia a vizualizácie
 •  
   
 • Stabilizačné horáky pre uhlový kotol 22t/hod - Chemko,a.s. Strážske

 • (subdodávka pre SEA CZ Zlín)
  dodávka a montáž kombinovaných horákov SAACKE DDZG8
  upravených pre spalovanie zemného plynu, pentasirupu a polykonu
 •  
 • Bukocel,a.s. Hencovce

 • Dodávka a montáž 16,7MW horáku pre rotačnú pec vápna
  pre spalovanie ZP, mazutu a CNCG plynov