Servis

  • OMPRO SK, spol. s r. o.

  • Servis , dodavky a montáž spaľovacej techniky
  • Štúrova 34
    920 41 Leopoldov
  • tel.: 033 / 734 24 34
    fax: 033 / 734 24 33
    mobil: 0903 / 711 732
  • emailomprosk@stonline.sk
  • IČO: 36 27 26 98
    DIČ: 20 22 01 95 82
  •  
     
  • Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  • Kontrola a kalibrácia detektorov úniku plynu, CO a čpavku
  • Servisné a údržbárske práce na OS, VS a kotolniach