Servis

 • OMPRO SK, spol. s r. o.

 • Servis , dodavky a montáž spaľovacej techniky
 • Štúrova 34
  920 41 Leopoldov
 • tel.: 033 / 734 24 34
  fax: 033 / 734 24 33
  mobil: 0903 / 711 732
 • emailomprosk@stonline.sk
 • IČO: 36 27 26 98
  DIČ: 20 22 01 95 82
 •  
   
 • Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • Kontrola a kalibrácia detektorov úniku plynu, CO a čpavku
 • Servisné a údržbárske práce na OS, VS a kotolniach